Balletschool Prélude © 2017    Disclaimer

Balletschool Prélude logo

Vakanties

Het lesseizoen volgt de schoolvakanties van de basis- en middelbare scholen in Zuid Holland (midden) en Zeeland (zuid).

Soort vakantie

Overzicht schoolvakanties schooljaar 2016 - 2017

Regio

Vakantieperiode

Herfstvakantie

midden

zuid

16 oktober t/m 23 oktober 2016

23 oktober t/m 30 oktober 2016

     

Kerstvakantie

heel Nederland

25 december 2016 t/m 8 januari 2017

Voorjaarsvakantie

heel Nederland

heel Nederland

25 februari t/m 5 maart 2017

Meivakantie

23 april t/m 7 mei 2017

Zomervakantie

midden

zuid

9 juli t/m 20 augustus 2017

16 juli t/m 27 augustus 2017

De lessen van het nieuwe seizoen starten zaterdag 3 september 2016.