Balletschool Prélude © 2017    Disclaimer

Balletschool Prélude logo

Voorwaarden en regels

Fotograferen of filmen tijdens lessen of voorstellingen is niet  toegestaan. Gebruik van beeldmateriaal van Balletschool Prélude van de lessen en voorstellingen is uitsluitend toegestaan voor privédoeleinden en mag op geen enkele wijze worden verspreid of vermenigvuldigd (ook niet via sociale media).

De rechten van het beeldmateriaal behoren aan de balletschool.

Kijklessen en voorstellingen worden door de balletschool op foto en film vastgelegd en verstrekt aan de leerlingen.

 

Alleen beeldmateriaal voorzien van het logo van Balletschool Prélude is afkomstig van onze school!

De balletschool heeft het recht beeldmateriaal te gebruiken voor promotiedoeleinden. De leerling en/of ouder geeft hiervoor automatisch toestemming bij deelname aan de lessen en voorstellingen.

Kinderen kunnen alleen deelnemen aan de balletlessen als zij zelfstandig in de les kunnen verblijven. Ouders zijn niet toegestaan tijdens de lessen met uitzondering van de proefles en kijklessen.

Het is belangrijk dat de les op tijd kan beginnen. Houd er rekening mee tenminste tien minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn.

Buiten de lestijd vallen de kinderen niet onder de verantwoordelijkheid van de school en/of de docent.

Tijdens of tussen de lessen is de docent niet in de gelegenheid vragen te beantwoorden. Vragen kunt u stellen via de email of telefoon. Desgewenst kan dan een afspraak gemaakt worden.

De balletschool neemt geen verantwoordelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen.

Restitutie van lesgeld wordt niet verleend tenzij sprake is van zwaarwegende reden, individueel te beoordelen door de docent. Alleen bij ziekte is het mogelijk een gemiste les in te halen op een andere lestijd.

Opzeggen van de lessen geschiedt met inachtneming van één kalendermaand voorafgaand aan de volgende lestermijn (half jaar).

Toon respect voor de andere leerlingen en de docent.